Nummer: 19

Giel Theunissen

BEERS

Geboren en getogen in het mooie Beers en daar al jaren actief in het verenigingsleven. Ik ben werkzaam als docent geschiedenis en maatschappijleer op het Maaslandcollege in Oss en op de lerarenopleiding van de Fontys in Tilburg. Mezelf met volle overtuiging aangesloten bij Team Lokaal, omdat deze partij écht opkomt voor de belangen van de inwoners van onze gemeente, zonder dat het een politieke kleur nastreeft of verantwoording af moet leggen aan een landelijke organisatie.

Onze leden komen uit ieder dorp van het Land van Cuijk, waardoor we in de nieuwe grote gemeente erg laagdrempelig te werk kunnen gaan om de opinie van alle burgers mee te nemen in onze besluiten. Als starter op de woningmarkt ken ik zelf de belemmeringen die jongeren ondervinden bij hun zoektocht naar een huis en zie de bijbehorende gevolgen hiervan voor onze (kleine) kernen; ik ga aan de slag om tot een oplossing te komen voor onze problematische huizenmarkt.