Nummer: 34

Bas de veer

MILL

Bas de Veer 45 jaar uut Mill.

Wat mij altijd heeft aangesproken in een lokale partij, is dat het hier om de inhoud gaat, dus niet zomaar achter mensen aanlopen en je eigen mening inbrengen.

Het verenigingsleven draag ik een warm hart toe. Genieten doe ik van mijn gezin en sporten in onze mooie omgeving.