Onze 6 speerpunten

• Ondersteuning daar waar nodig.

• “Jeugd in beweging”, elk kind doet mee met sporten, bewegen en/of culturele uitingen.

• Waardering van vrijwilligers en mantelzorgers.

• Kwalitatief en passend onderwijs.

• Sámen met scholen en horeca preventiebeleid oppakken.

• Betere aansluiting van vraag en aanbod in de jeugdzorg; terugdringen van wachtlijsten.

• Alle inwoners van alle kernen zijn even belangrijk.

• Toegankelijke gemeente met snelle en correcte afhandeling van vragen.

• Gebruiksvriendelijke gemeentelijke website, ook voor minder geletterden.

• Kennis, kracht en ideeën van inwoners optimaal ondersteunen met de ambtelijke organisatie.

• Eén vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor wijk-, dorp- en belangenorganisaties.

• Duurzaamheid begint bij jezelf; informeren, stimuleren en ondersteunen bij besparen en vergroenen.

• Vol inzetten op duurzame energiebronnen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

• Energiezuinige woningen door betaalbare aanpassingen.

• Behouden, herstellen en verder ontwikkelen van onze natuur en landschap.

• Groen moet beleefd, ontdekt en gebruikt worden: aanplanten pluktuinen, klimbossen en fruitbomen.

• Strict handhaven zodat aan de normen voor lucht-, water- en bodemkwaliteit wordt voldaan.

• Stimuleren transformatie agrarische sector naar duurzame, innovatieve en vitale bedrijfsvoering.


• Meer starterswoningen (tot €275.000) in álle kernen.

• Zelfbewoningsplicht invoeren voor nieuwbouw.

• Aanbod van (huur)woningen moet voldoen aan behoefte van met name eigen inwoners.

• Woningbouw betaalbaar houden door te sturen op (grond)prijzen, geen maximale winst voor gemeente én bouwer.

•Mogelijkheden voor woningsplitsing optimaal benutten.

• Versnellen, versimpelen en verduidelijken van procedures.

 


• Wonen, werken, recreëren en sport in ieders nabijheid.

• Veilige en snelle verbindingsroutes voor fietsers en scholieren.

• Aanpakken en voorkomen gevaarlijke verkeerssituaties.

• Aantrekkelijke recreatieve ‘ommetjes’.

• Volop cultuur en kunst.

• Zuinig zijn op cultureel erfgoed.

• Goede digitale infrastructuur.

• Uitnodigend ondernemersklimaat.

• Focus op kennisintensieve maakindustrie, gebaseerd op kennis in de regio.

• Lokale kleinschalige economische activiteiten kunnen plaatsvinden in alle kernen; combinatie wonen, werken, recreëren.

• Bevordering van toerisme als economische motor; lokaal op maat.

• Recreatie is voor eigen inwoners én toeristen én ondernemers van belang.

• Aanvaardbare belastingdruk voor inwoners en bedrijven.